Przystapienie do SHK - Stowarzyszenie Hodowców Kotów

Przejdź do treści

Menu główne:

O NAS

Przystąpienie do SHK


Członkiem SHK może zostać każdy hodowca i miłośnik kotów. Do Klubu mogą należeć także osoby zarejestrowane w innych stowarzyszeniach felinologicznych. Warunkiem jest tylko pisemne określenie stowarzyszenia , które będzie wydawało hodowcy dokumentacji hodowlanej.

Wystarczy pobrać i przesłać :

Miłośnicy kotów - "Deklarację Członkowską"


Hodowcy - "Deklarację Członkowską"

                "Karta rejestracyjna kota"

                  Kserokopia rodowodu  

                "Rejestracja hodowli (przydomek)"

               


pocztą


STOWARZYSZENIE HODOWCÓW KOTÓW
87–123 Dobrzejewice
skrytka pocztowa nr 10
(adres korespondencyjny)
lub e-mailembiuro@shk.com.pl


***

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego